VTC News

Tận thấy “bảo tàng giết chóc thú” khủng khiếp ở Sơn La

(VTC News) - Khắp 4 bức tường là cả trăm cái đầu, nào là hổ, báo, trâu rừng, bò rừng, với đủ các loại màu sắc, kích cỡ, hình dáng.


Tận thấy “bảo tàng giết chóc thú” khủng khiếp ở Sơn La
8107202