30 điểm vẫn trượt đại học: Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải

(VTC News) - Thí sinh 30 điểm vẫn trượt đại học đã tạo nên một nghịch lý chưa từng thấy, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên tiếng giải thích về vấn đề này.

VTC14

Bình luận