3 người đàn ông vật lộn nuôi gần 100 con ở Pakistan

Câu chuyện về 3 người đàn ông có đến gần 100 đứa con phần nào cho thấy, thực trạng bùng nổ dân số hiện nay ở Pakistan.

Bình luận