3 điều Chủ tịch Nguyễn Đức Chung hứa với dân Đồng Tâm

Cuối cùng thì nút thắt ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội đã được người đứng đầu Thành Phố tháo gỡ và ông cũng đã cam kết sẽ không truy tố người dân Đồng Tâm về việc giữ người vừa qua.

Bình luận