2 thanh niên 'song kiếm hợp bích' trộm xe máy nhanh như chớp

Hai tên trộm phối hợp, 1 kẻ che chắn, 1 kẻ hành sự, nhanh như cắt, cả 2 trộm xe và tẩu thoát trót lọt.

Nguồn: Facebook

Phong Linh

Bình luận