VTC News

Đánh trận giả trên Đại lộ Thăng Long

VTC News) - Đây là trò chơi mang tính chất giáo dục quốc phòng, giúp người chơi rèn luyện thể lực, rèn phản xạ, óc phán đoán, khả năng xử lý tình huống.


Đánh trận giả trên Đại lộ Thăng Long
8107202