VTC News

Ngây ngất ngắm loa kèn tinh khôi trên phố

(VTC News)- Sớm đẩy cửa mưa xuân lất phất, trưa nắng hửng, chiều đong chút se lạnh. Hà Nội tháng Tư, hoa loa kèn nhẹ mở cánh theo chân người bán rong...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Ngây ngất ngắm loa kèn tinh khôi trên phố
8107202