19 giây bắt tay kỳ lạ giữa ông Donald Trump và ông Shinzo Abe

CNN nhận định, ngoại giao là một nghệ thuật nhưng đôi khi cũng có những khoảnh khắc độc đáo, ví dụ như cái bắt tay kỳ lạ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Bình luận