Tin tức mới nhất về 15 thành viên tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng
15 thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng có điểm gì đặc biệt?

15 thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng có điểm gì đặc biệt? 

Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ có 15 thành viên, trong đó có 5 giáo sư từ các trường đại học nước ngoài.
Xem tiếp