• VTC.VN
 • Giáo dục

10 trường đại học đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất

10 trường đại học đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất

1. Đại học Pennsylvania  Số tỷ phú: 25

1. Đại học Pennsylvania Số tỷ phú: 25

2. Đại học Harvard  Số tỷ phú: 22

2. Đại học Harvard Số tỷ phú: 22

3. Đại học Yale  Số tỷ phú: 20

3. Đại học Yale Số tỷ phú: 20

4. Đại học Nam California  Số tỷ phú: 16

4. Đại học Nam California Số tỷ phú: 16

5. Đại học Princeton  Số tỷ phú: 14

5. Đại học Princeton Số tỷ phú: 14

6. Đại học Cornell  Số tỷ phú: 14

6. Đại học Cornell Số tỷ phú: 14

7. Đại học Stanford  Số tỷ phú: 14

7. Đại học Stanford Số tỷ phú: 14

8. Đại học California, Berkeley  Số tỷ phú: 12

8. Đại học California, Berkeley Số tỷ phú: 12

9. Đại học Mumbai  Số tỷ phú: 12

9. Đại học Mumbai Số tỷ phú: 12

10. Trường kinh tế London  Số tỷ phú: 12

10. Trường kinh tế London Số tỷ phú: 12

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất