VTC News

Mừng Ngày Của Cha 17/6 – “Gửi điện hoa, trúng BRAVIA”

(VTC News) - Vào tháng Sáu 1910, lễ “Father’s Day” đầu tiên được cử hành tại Spokane, bang Washington, Hoa Kỳ sau nỗ lực vận động của bà Sonora Smart Dodd.


Mừng Ngày Của Cha 17/6 – “Gửi điện hoa, trúng BRAVIA”
8107202